TOPĐăng kýTrong quá trình đăng ký tôi đã quên điền thông tin tên con và tháng bắt đầu sử dụng.
最終更新日 : 2024/02/14

Trong quá trình đăng ký tôi đã quên điền thông tin tên con và tháng bắt đầu sử dụng.

Để sửa lỗi thông tin chưa đầy đủ hoặc không chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu sau đây:

■ Biểu mẫu liên hệ:
https://omutsu.tayori.com/f/parent-vn/

Trường hợp chúng tôi không nhận được thông báo của bạn về tháng bắt đầu sử dụng, chúng tôi sẽ tiến hành theo lịch trình sau đây:

<Nếu ngày đăng ký là trước ngày 25 của tháng>
Chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục để bạn có thể sử dụng dịch vụ từ tháng tiếp theo.

<Nếu ngày đăng ký là sau ngày 26 của tháng>
Chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục để bạn có thể sử dụng dịch vụ từ tháng sau của tháng tiếp theo.