TOPĐăng kýTôi có thể đăng ký từ đâu?
最終更新日 : 2024/02/14

Tôi có thể đăng ký từ đâu?

Trường hợp bạn sử dụng cơ sở chăm sóc trẻ em mà phí sử dụng dịch vụ đăng ký mua tã được thanh toán trực tiếp cho công ty chúng tôi bởi phụ huynh/người giám hộ, vui lòng đăng ký thông qua trang sau:

■ Biểu mẫu đăng ký
https://omutsu.tayori.com/f/parent-vn/