TOPĐăng kýThời hạn đăng ký là khi nào?
最終更新日 : 2023/06/21

Thời hạn đăng ký là khi nào?

Thời hạn đăng ký là vào ngày 25 của tháng trước tháng mà bạn muốn bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi.