TOPĐăng kýTrường hợp tôi muốn đăng ký sử dụng dịch vụ cho cặp sinh đôi, anh chị em ruột thì tôi nên đăng ký như thế nào?
最終更新日 : 2024/02/14

Trường hợp tôi muốn đăng ký sử dụng dịch vụ cho cặp sinh đôi, anh chị em ruột thì tôi nên đăng ký như thế nào?

Mỗi đứa trẻ sử dụng dịch vụ đều phải có đơn đăng ký. Ngoài ra, vui lòng sử dụng các địa chỉ e-mail khác nhau cho các cặp song sinh và anh chị em ruột khi đăng ký.

Ví dụ:

Trẻ thứ nhất: ABC@XXXX.COM
Trẻ thứ hai: DEF@XXXX.COM

Để đăng ký, vui lòng truy cập trang đăng ký của chúng tôi tại:
https://omutsu.jp/f/apply/parent-vn