TOPĐăng kýTrường hợp phát sinh lỗi trong quá trình đăng ký chuyển khoản ngân hàng tự động thì tôi nên làm như thế nào?
最終更新日 : 2023/06/21

Trường hợp phát sinh lỗi trong quá trình đăng ký chuyển khoản ngân hàng tự động thì tôi nên làm như thế nào?

Điều này có thể hiểu là do tên của chủ tài khoản hoặc số điện thoại mà bạn đang cố gắng đăng ký tài khoản chuyển khoản khác với thông tin đã đăng ký ứng dụng.

Vui lòng liên hệ với tổ chức tài chính của bạn.